Școala cu clasele I-VIII ,,Sfantul Andrei" Brăila

 

           

  • VIZIUNEA

 Ţelul Şcolii Gimnaziale “Sfântul Andrei” este să creeze un climat de instruire şi de educaţie adecvat formării aptitudinilor şi competenţelor de bază pentru fiecare copil, în funcţie de posibilităţile, interesele, aspiraţiile sale pentru a se integra într-o societate competitivă, dinamică care depășește granițele țării și pentru fiecare profesor să atingă excelența în cariera didactică.  

- AICI SE PREGĂTESC SPECIALIȘTII DE MÂINE

 

  • MISIUNEA

În şcoala noastră se promovează un act educaţional deschis şi flexibil bazat pe inovație și diversificare care să asigure accesul copiilor în următoarele niveluri de învăţământ indiferent de sex, rasă, naţionalitate, condiţie socială sau materială.

În şcoala noastră este asigurată calitatea actului educaţional pentru a crea elevilor premisele integrării ulterioare pe piața muncii europene.

În şcoala noastră educaţia formală (Oferta educațională) şi educaţia non-formală (activităţi extracurriculare şi extraşcolare) urmăresc valorizarea aptitudinilor fiecărui elev facilitându-i astfel integrarea într-o viaţă activă.

Școala noastră urmărește dezvoltarea resursei umane pentru atingerea excelenței în carieră menită să eficientizeze procesul educațional și inovarea didactică pentru a transforma informația în cunoaștere și a oferi elevilor cheia spre comunitatea globală a viitorului.