Consiliul de Administratie

02 septembrie 2016

1.       Acordarea calificativelor cadrelor didactice pe baza fişelor de evaluare pentru anul şcolar 2015-2016

2.       Aprobarea detaşării în interesul învăţământului a doamnei prof. Mihai Adina

16.septembrie 2016

1. Nominalizarea comisiei pentru concursul de ocupare a postului de director şi director adjunct

2. Normarea pentru anul şcolar 2016+2017

28 septembrie 2016

1.       Validarea comisiei pentru concursul de ocupare a posturilorde director/director adjunct conform OMENCS 5080 din 31.08.2016

3 octombrie 2016

1.       Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în an şcolar 2016-2017

2.       Transferuri elevi

3.       Aprobarea ROI pentru 2016-2017

4.       Aprobarea planului managerial

5.       Aprobarea RAEI

6.       Aprobarea planului de activitate CEAC, Regulamentului de funcţionare CEAC, Componenţa comisiei CEAC, modificari in manual CEAC, Analiza SWOT 2015-2016

28.10.2016

1. Înscrierea personalului la grade didactice

2. Transfer elevi

23 noiembrie 2016

1.       Aprobare plan de dezvolare instituţională 2017-2018

2.       Aprobare raport asupra calităţii Educaţiei 2015-2016

3.       Aprobare fişă cadru de autoevaluare-evaluare în vederea caordării calificativelor anuale a cadrelor didactice 2016-2017

4.       Aprbarea burselor acordate de unitatea şcolară discutate în Comisia de caordare a burselor

5.       Aprobare eliberare duplicat act de studii Lup Mariana

6.       Aprbare realizare instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

6 decembrie 2016

1.       Prezentarea Raportului scris final al inspecţiei şcolare generale

14 decembrie 2016

1.       Aprobarea Proiectului Planului de Şcolarizare an şcolar 2017-2018 şi notă de fundamentare

 25 ianuarie 2017

1.Modaliatea de recuperare a săptămânii 9-13 ianuarie 2017

2. Modalitatea de recuperare a zilei de 23 ianuarie 2017

3. Aprobarea cererii de diminuare a normei didactice cu două ore pentru personalul didactic conform art 8 aliniat 12 din Metodologie

7 februarie 2017

1.       Aprobarea Proiectului de încadrare cu personal didactic pentru 2017-2018

2.       Prelungirea detaşării pe postul de muncitor a domnului Croitoru Gigi

3.       Aprobarea cererilor de transfer