OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Implementarea calităţii în educaţie - compatibilizarea cu standardul educaţional european

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi psihică în şcoală.

3. Centrarea mangementului resurselor umane pe motivarea personalului didactic pentru obţinerea de performanţe cu elevii şi pe stimularea formării continue a întregului personal.

4. Obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente

5. Realizarea unui management dinamic.

6. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național, internațional.

 

 

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.