ȚINTE  STRATEGICE:

 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional în şcoală - compatibilizarea cu standardul educaţional european

2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de comunicare şi crearea, în şcoală, a unui climat de siguranţă fizică şi psihică.

3. Centrarea mangementului resurselor umane pe motivarea personalului didactic pentru obţinerea de performanţe cu elevii şi pe stimularea formării continue a întregului personal.

4. Obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente

5. Promovarea imaginii școlii la nivel local, național, internațional.

 

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.